Toksoplazmoza - Toksoplazmoza w literaturze

lekarze specjaliści > Toksoplazmoza >Toksoplazmoza w literaturze

Toksoplazmoza w literaturze

Więcej informacji na temat toksoplazmozy znajdziesz:
1. Beata Magdalena Sobieszczańska: Toksoplazmoza. Wrocław : AM, 1999.
2. Andrzej Głuszcz: Rozsiana okołokomorowa martwica posocznicowa mózgu a toksoplazmoza u wcześniaków. Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1961.
3. Małgorzata Paul : Ocena zastosowania masowych badań serologicznych noworodków w zapobieganiu toksoplazmozie wrodzonej. Poznań : Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych AM : "Kontekst", 2003.
4. Krystyna Zemburowa: Laboratoryjne rozpoznanie toksoplazmy wrodzonej. Kraków : AM, 1979
5. Stanisława Bąk: Przypadek toksoplazmozy wrodzonej ze współistniejącym torbielowatym zwłóknieniem trzustki. Warszawa : [s.n.], 1977

Zobacz więcej >>

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl